Edictes

Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7483 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2414 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1968 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 323 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Edicte d'exposició pública del pressupost 2019, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10730 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'aprovació definitiva de la derogació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2018 Bop: 197-0 Edicte: 8656 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'aprovació definitiva del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6401 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9966 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a activitats culturals
Exercici: 2017 Bop: 230-0 Edicte: 9948 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 224-0 Edicte: 9787 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Edicte d'aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1/2017