Edictes

Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4268 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Exposició pública de padrons de cobrament en període de pagament voluntari d'1 de juliol a 31 d'agost (Aj. Bescanó i Vilamacolum)
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 3004 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Licitació del contracte d'obres de condicionament i millora del vial principal d'accés i comunicació a Vilamacolum
Exercici: 2020 Bop: 75-0 Edicte: 2390 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1952 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial projecte "condicionament i millora del vial principal d'accés i comunicació a Vilamacolum"
Exercici: 2020 Bop: 22-0 Edicte: 542 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial pressupost, bases execució i plantilla personal exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7483 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2414 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1968 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 16-0 Edicte: 323 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Edicte d'exposició pública del pressupost 2019, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10730 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM Anunci d'aprovació definitiva de la derogació d'una ordenança fiscal