SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge.

 

Més informació

https://www.altemporda.org/portal/oficina-dhabitatge/subvencions-per-al-pagament-del-lloguer