SUBVENCIONS FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL

La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2020, les següents subvencions pel concepte que també es detalla:

Actuació

Import Subvenció

Manteniment de vies publiques, enllumenat públic i neteja viària.

33.202,00 €

Actuacions culturals 2020

5.893,30 €

Noves tecnologies

658,54 €

Manteniment camins públics

900,00 €