SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

 

  • 202,70 € per a destinar-la a despeses corrents.
  • 900,00 € per a destinar-la a l’arranjament de camins.
  • 859,30 € per a destinar-la a despeses culturals.
  • 658,54 € per a destinar-la a noves tecnologies.