Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 8.974,58 €, per a destinar-la a l’actuació de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.