SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputación de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, les següents subvencions pel concepte que també es detalla:

Despeses corresponents: 33.202,70€
Noves tecnologies: 689,57€
Actuacions culturals: 5.859,30€
Camins: 900,00€