SUBVENCIÓ DIPUTACIO DE GIRONA

La Diputacio de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 46.356,00€ per a finançar les despeses ocasionades amb motiu de l’execució de l’actuació titulada “Condicionament del camí d’anar a les Closes i adequació del centre cívic”