SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’Import 4000 € per participació ciutadana 2022.