SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER EL TEMPORAL GLÒRIA

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 34.766,36 € per a finançar els danys ocasionats pel temporal anomenat Glòria”.