SUBVENCIÓ DE LA Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntament pel finançament de la ZER i escola municipal, any 2023