NOTA INFORMATIVA: SUVBENCIONS

La Diputació de Girona,  ha concedit, a l’Ajuntament de Vilamacolum, les subvencions següents:

 

Exp. Núm.
Concepte
Import  subvenció
2019/770
Conservació i manteniment de vies i espais públiques. Enllumenat públic.
33.202,70 €
2019/770
Actuacions en camins
900,00 €
2019/1751
Cooperació cultur
5.859,30 €
2019/4084
Noves tecnologies
658,54 €