Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntmaent per a finançar les
despeses ocasionades pel funcionament del curs escolar 2021 – 2022 a l’escola Els
Valentins de Vilamacolum.