Edictes del BOP

Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1196 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del projecte de construcció d'un magatzem a la zona de serveis del cementiri municipal
Exercici: 2023 Bop: 23-0 Edicte: 634 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11498 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023, les bases d'execució i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 193-0 Edicte: 8854 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a celebració de matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 143-0 Edicte: 6877 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Delegació de funcions per matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5845 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4895 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació per estabilització (Llei 20/2021)
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4379 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Convocatòria per a la renovació del càrrec de jutge de pau titular
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1903 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Exposició pública de la modificació puntual núm. 8 del POUM - qualificació i desqualificació vialitat
Exercici: 2022 Bop: 39-0 Edicte: 1302 AJUNTAMENT DE VILAMACOLUM - Aprovació definitiva de les ordenances municipals per a l'exercici 2022