POUM

Tota la informació del POUM al següent enllaç del Registre del planejament urbanístic