Notícies

11 desembre 2020
La Diputacio de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d'import 46.356,00€ per a finançar les despeses ocasionades amb m
21 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2020, les segü
23 octubre 2020
ANUNCI El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, ha acordat, entre altres, aprovar i
19 agost 2020
El nou horari de l'Ajuntament és: ALCALDIA. Hores a convenir SECRETARIA. Dimarts de 9:30h a 14:00h i dijous de 15:00h a 19:00h AD
3 juny 2020
Durant els mesos de juliol i agost s’amplia el servei de recollida d’escombraries en el municipi, l’empresa Sersall farà la recollida
24 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 34.766,36 € per a finançar els danys ocasionats pel
21 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:   202,70 € per a destinar-la a despeses corr
1 agost 2020
La Generalitat de Catalunya recomana: Distància de 1,5 metres entre persones Rentar sobint les mans L'ús obligatòri de mascare
22 juliol 2020
Benvolguts veïns i veïnes: Com segurament ja sabeu, l’evolució de l’índex de contagi de la pandèmia del Covid-19 en molts indret
4 maig 2020
Periode de preinscripció escolar a Vilamacolum del 13 al 22 de maig. Telemàticament