General

26 febrer 2019
ddgi
La Diputació de Girona, en data 18 d'octubre de 2018, ha concedit un ajut econòmic d'import 26900,00 € per al finançament de l'actuaci
10 novembre 2017
ddgi
Aquest ajuntament presta el servei de recollida, transport, abocament i tractament de residus així com el manteniment de les vies públique
13 maig 2014
Obligació de passejar els gossos lligats i amb morrió Després d’haver rebut diverses queixes provinents de diferents veïns , des de
30 octubre 2018
ddgi
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018, ha acordatconcedir, a l’Ajuntament de Vil
7 novembre 2017
ddgi
L'ajuntament de Vilamacolum ha adquirit equipament informàtic per modernitzar les oficines municipals amb l'ajut econòmic de l'àrea de No
13 maig 2014
Vilamacolum és un poble idíl·lic per viure tant per la seva ubicació com per la natura que l’envolta. Des de l’Ajuntament intentem