General

19 setembre 2021
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, ha atorgat, en aquest Ajuntament, les següents subvencions: Sub
24 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 34.766,36 € per a finançar els danys ocasionats pel
21 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:   202,70 € per a destinar-la a despeses corr
1 agost 2020
La Generalitat de Catalunya recomana: Distància de 1,5 metres entre persones Rentar sobint les mans L'ús obligatòri de mascare
22 juliol 2020
Benvolguts veïns i veïnes: Com segurament ja sabeu, l’evolució de l’índex de contagi de la pandèmia del Covid-19 en molts indret
11 desembre 2020
La Diputacio de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d'import 46.356,00€ per a finançar les despeses ocasionades amb m
21 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2020, les segü
23 octubre 2020
ANUNCI El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, ha acordat, entre altres, aprovar i
19 agost 2020
El nou horari de l'Ajuntament és: ALCALDIA. Hores a convenir SECRETARIA. Dimarts de 9:30h a 14:00h i dijous de 15:00h a 19:00h AD
3 juny 2020
Durant els mesos de juliol i agost s’amplia el servei de recollida d’escombraries en el municipi, l’empresa Sersall farà la recollida