18 març 2023
El pròxim 16 d'abril, tindrà lloc a Vilamacolum la primera Fira Rural, amb exhibició de maquinària antiga, exposició de fotos de temàt
26 novembre 2022
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’Import 4000 € per participació ciutadana 2022.
30 octubre 2022
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les segü
10 març 2022
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntament per a finançar les despeses ocasionades (més…)
1 agost 2020
La Generalitat de Catalunya recomana: Distància de 1,5 metres entre persones Rentar sobint les mans L'ús obligatòri de mascare
12 febrer 2023
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntament pel finançament de la ZER i escola municipal, any 2023
15 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat, a través del Servei d'Esports, una subvenció d'import 1.406,05 € per a la millora d'instal·lacions
24 juny 2022
El Fastt és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les ar
23 octubre 2020
ANUNCI El Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 5 d’octubre de 2020, ha acordat, entre altres, aprovar i
22 juliol 2020
Benvolguts veïns i veïnes: Com segurament ja sabeu, l’evolució de l’índex de contagi de la pandèmia del Covid-19 en molts indret