15 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat, a través del Servei d'Esports, una subvenció d'import 1.406,05 € per a la millora d'instal·lacions
24 juny 2022
El Fastt és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les ar
9 novembre 2021
L’àrea d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 7.931,03 € per a la instal·lació d’enllume
30 octubre 2021
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2021, les següen
11 desembre 2020
La Diputacio de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d'import 46.356,00€ per a finançar les despeses ocasionades amb m
30 octubre 2022
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les segü
30 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d'import 8.974,58 €, per a destinar-la a l'actuació de millora d
9 novembre 2021
La Diputación de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, les seg
19 setembre 2021
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, ha atorgat, en aquest Ajuntament, les següents subvencions: Sub
24 novembre 2020
La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, una subvenció d’import 34.766,36 € per a finançar els danys ocasionats pel