26 novembre 2022
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’Import 4000 € per participació ciutadana 2022.
30 octubre 2022
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les segü
10 març 2022
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció en aquest Ajuntament per a finançar les despeses ocasionades (més…)
9 novembre 2021
L’àrea d’Esports de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció d’import 7.931,03 € per a la instal·lació d’enllume
30 octubre 2021
La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l'any 2021, les següen
15 novembre 2022
La Diputació de Girona ha atorgat, a través del Servei d'Esports, una subvenció d'import 1.406,05 € per a la millora d'instal·lacions
24 juny 2022
El Fastt és un festival d’arts escèniques que aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament de les ar
30 novembre 2021
La Diputació de Girona ha atorgat, en aquest Ajuntament, una subvenció d'import 8.974,58 €, per a destinar-la a l'actuació de millora d
9 novembre 2021
La Diputación de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, les seg
19 setembre 2021
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, ha atorgat, en aquest Ajuntament, les següents subvencions: Sub